Web Analytics

content

content


De VloedlijnDe OnderwijslijnDe Familielijn
Kristalnetwerk
Welkom bij De Kristallijn

De eerstvolgende workshops Familieopstelingen:

 


Bij De Kristallijn kun je terecht voor Systemisch Werk.
Dat betekent dat we bij elke vraag die er is, kijken naar de persoon als geheel en ook naar de wereld rondom.
Waar hoor je bij? Van welke familie maak je deel uit en wat voor invloed heeft dat?
Van welke groep, van welke werksituatie ben je onderdeel?
Alles rondom ons waar we deel vanuit maken, noemen we de systemen waar je mee verbonden bent. Al die systemen hebben hun effect op ons dagelijks functioneren. Wil je echt goed zicht krijgen op wat jou beweegt, dan horen die systemen erbij. Vandaar de naam: Systemisch Werk.

We werken met:
Familieopstellingen
Organisatieopstellingen
Traumaopstellingen
Dit doen we zowel individueel als in een groep.

Wie staat er achter de activiteiten van De Kristallijn?

Eigenaar van De Kristallijn is Mineke Minderhoud. Ze koerst met vaste hand over de vele en wilde golven van vernieuwing in therapie, coaching en opvoeding.
Rust en ruimte zijn daarbij kernbegrippen. Het lukt haar steeds een goed onderscheid te maken tussen nieuwe, opbouwende inzichten en tijdelijke hypes. 
Ze durft af te wijken van geijkte paden, die in deze tijd geen antwoord meer geven op de vragen rondom jongeren en volwassenen van deze tijd.
Ze werkte een aantal jaren op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (onder andere bij blinden, slechtzienden en kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap) en vervolgens bij enkele schoolbegeleidingsdiensten (Amersfoort, Deventer), waar ze zowel individuele kinderen als leerkrachten en teams adviezen gaf voor de vernieuwing van onderwijssituaties.

In 1995 besloot ze opnieuw de werkvloer van het onderwijs op te gaan, om zo direct en daadwerkelijk te zoeken naar nieuwe wegen. Ze deed dat in het speciaal onderwijs voor jongeren met omgangs- en gedragsproblemen. Voor de wet heten zij zeer moeilijk opvoedbare kinderen (z.m.o.k.).  Hier leerde ze nog beter de mogelijkheden en onmogelijkheden kennen van onderwijs, opvoeding en hulpverlening. Ze bleef zoeken naar grensverleggende activiteiten en probleemoplossingen voor deze groep jongeren.
In 2000 ging ze werken bij een nieuw project in Zeeland: een samenwerkingsverband van onderwijs en jeugdhulpverlening, waar jongeren die in het onderwijssysteem zijn vastgelopen een nieuwe kans krijgen.
In 2001 maakte ze kennis met familieopstellingen en het systemisch werk, dat door Bert Hellinger werd ontwikkeld en inmiddels wereldwijd bekend is geworden. Een filosofie en tevens een methode die in korte tijd aan het licht brengt waar iemands knelpunten liggen, en vervolgens handelingsmogelijkheden geeft.
Minderhoud volgde hierin een basisopleiding en heeft inmiddels ook de vervolgopleiding afgerond bij Interakt in Tiel. In 2006 verdiepte ze zich in Duitsland verder in dit werk en werd daarbij begeleid door Prof. Dr. Franz Ruppert, psycholoog en psycho-therapeut in München, en auteur van "Verwirrte Seelen" (2002)  "Trauma, Bindung und Familienstellen" (2005) "Seelische Spaltung, innere Heilung" (2007)  "De waarheid heelt de waan" (2008) en "Symbiose en Autonomie" (2010) Ze maakte in 2008 opnieuw deel uit van de Fortbildungsgruppe van Prof. Dr. Franz Ruppert. Ook nu is ze regelmatig in München om de ontwikkelingen in dit werk op de voet te volgen.
In alle ontwikkeling en verdere studie heeft ze haar hart steeds bij de werkvloer gehouden. Ze is nog regelmatig te vinden in het z.m.o.k.-onderwijs. Een prettig gevolg daarvan is dat de adviezen altijd voorzien zijn van bruikbare "handen en voeten" voor degenen die het grote werk doen: ouders, leraren en hulpverleners. Zij gaan dag in dag uit om met jongeren in problematische situaties. Inmiddels heeft ze haar werkzaamheden volledig verlegd naar "De Kristallijn" en adviseert jong en oud bij verdere stappen in de gekozen ontwikkeling.

Mineke Minderhoud woont aan zee, in Domburg en is moeder van twee zonen, 23 en 21 jaar oud.
In alles wat Mineke doet, ontwikkelt en neerzet, vormen deze beide jonge mensen een grote inspiratiebron en laten ze haar zien wat er mogelijk is in het leven, ook als je niet altijd de wind mee hebt. 

 

Motor olie 5w30

Https://verrijdbareheftafel.nl/